Wanneer u psychologische hulp zoekt dan wilt u vanzelfsprekend betrouwbaar en deskundig geholpen worden.


PEPGroningen heeft lidmaatschappen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP). In de praktijk wordt binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die op mijn beroepsuitoefening van toepassing is, gewerkt. De LVVP heeft kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk opgesteld, uitgaande van die wet- en regelgeving. Als lid van de LVVP wordt er volgens deze kwaliteitscriteria gewerkt.


Als u klachten heeft over uw psycholoog dan stelt die het op prijs dat u die met haar bespreekt. Als het niet lukt om er samen uit te komen dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van het NIP of van de LVVP.