Het Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigdenPer 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis[1]ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Op de praktijk ligt het goedgekeurde kwaliteitstatuut juli 2022.