In de eerste gesprekken legt u uw problemen voor. De psycholoog zoekt met u uit wat er precies aan de hand is en kijkt met u samen wat helpt om de problemen te verminderen of helemaal op te lossen. Daarbij wordt ook gekeken naar uw omstandigheden, uw levenservaringen en inzicht in uw persoonlijkheid.

Naast een face tot face contact, bestaat ook de mogelijkheid om een online consult af te nemen. 


Daarna worden de verschillende behandelmogelijkheden besproken. De gekozen behandeling zal verschillen, maar bijna alle behandelingen gaan uit van een actieve inzet van uzelf. Het is ook mogelijk om (daarnaast) een e-health programma te gebruiken. Tevens  bestaat de mogelijkheid om een online consult af te nemen. 


Bij aanvang en beƫindigingvan de therapie wordt u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. In het eind gesprek kuntu dan samen met uw psycholoog kijken of de klachten verminderd zijn en de behandeling effectief is geweest.


Wij streven ernaar om binnen veertien dagen een eerste afspraak met u te maken. Mocht een afspraak op korte termijn niet mogelijk zijn, dan verwijzen wij u door naar een van onze collega's.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).