Vergoeding voor BGGZ


Als u voor vergoeding van de therapie in aanmerking wilt komen dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. De behandeling wordt dan in de basisverzekering vergoed. PEPGroningen heeft met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, Multizorg, DSW, Zilveren Kruis en de Friesland contracten afgesloten. Dit houdt in dat de facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.


Er is geen contract afgesloten metCZ, OHRA en Nationale Nederlanden en met verzekeraars die vallen onder deze labels. Indien u bij één van deze zorgverekeraars verzekerd bent, dan ontvangt u van ons een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt dan (het grootste) gedeelte van de factuur.


Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de GBGGZ valt dan wordt de intaketijd voor maximaal vier gesprekken als diagnostiek bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.


Onverzekerde zorg (OVP) en coaching


Behandeling van onverzekerde zorg (OVP), zoals o.a. bij een aanpassingsstoornis, dient u zelf te betalen. U krijgt per consult een factuur. Het tarief is gebaseerd op het maximale NZa-tarief. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van BTW heffing.


Wanneer de werkgever de behandeling betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief is dan het maximale NZa-tarief (excl. 21% btw).


Aanvullende informatie


Wanner u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd aan landelijke data informatiesystemen (DIS/NZa). Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Meer informatie vindt u op www.nza.nl.Vergoeding voor therapie bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar

PEPGroningen is door de gemeentes in Groningen gecontracteeerd voor het leveren van zorg. Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen dan is een verwijsbrief van de huisarts of van het WIJ team noodzakelijk. Voor kinderen en jeugd hoeft geen stoornis vastgesteld te worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.